Onderzoeken

Careers education: international literature review

18 juni 2019
Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de feiten die aan de basis liggen van het beroepsonderwijs en het effect daarvan op de vaardigheden en resultaten van leerlingen.

Een evaluatie die tevens is bedoeld om vast te stellen welke interventies in de Britse context het meest geschikt zijn om het beroepsonderwijs beter te ondersteunen en op hun beurt de educatieve, economische of sociale resultaten voor jongeren te verbeteren.

In het rapport wordt loopbaan-onderwijs gedefinieerd als:

Loopbaangerichte school- of universiteitsgerichte voorzieningen om het onderwijs, de werkgelegenheid en/of de sociale resultaten van de leerlingen te verbeteren.

 

Gebruikte methodieken

Het onderzoeksrapport belicht 73 studies die zich richten op het beroepsonderwijs zoals hieronder gedefinieerd. Deze studies zijn gericht op experimentele benaderingen die sinds 1996 binnen de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn ondernomen.

 

Centrale onderzoeksvragen 

De belangrijkste vragen die in het onderzoeksverslag aan de orde komen, zijn onder andere:

  • Welk interventieonderzoek is er sinds 1996 uitgevoerd om de impact van het beroepsonderwijs op de verbetering van de resultaten voor jongeren te meten?
  • Wat is de kracht van dit onderzoek?
  • Wat zijn de lacunes in het onderzoek die moeten worden opgevuld?

Interventies

De soorten interventies die in de onderzochte studies aan bod kwamen, waren onder meer: carrièremogelijkheden, loopbaanbegeleiding, ondernemerschap, ICT en loopbanen, jobshadowing, mentoring, transformerend leiderschap, vrijwilligerswerk, werkervaring en werkgerelateerd leren.

 

Impact op de arbeidsmarkt

Vanuit bovengenoemde interventies is gekeken naar de impact op de arbeidsmarkt op het gebied van:

  • onderwijsresultaten
  • economische en werkgelegenheidsresultaten
  • sociale resultaten


Uitgave

Het onderzoeksrapport is uitgebracht in opdracht van de Education Endowment Foundation (EEF) en ondersteund door de Bank of America Merrill Lynch.

 

 
Top