Onderzoeken

Council Recommendation on Upskilling Pathways

15 maart 2019
New Opportunities for Adults, taking stock of implementation measures

Upskilling blijft een grote uitdaging

Ondanks goede initiatieven, zijn de maatregelen die de meeste lidstaten geïntroduceerd hebben niet voldoende. Dit concludeert de Commissie in de publicatie ‘Implementation report on Upskilling Pathways. Hierin evalueert de Commissie wat de lidstaten gedaan hebben om gevolg te geven aan de aanbeveling Upskilling Pathways. Doel van deze aanbeveling is om laagopgeleide volwassenen te begeleiden bij het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. 


De Commissie stelt dat het huidige beleid slechts een fractie van de doelgroep bereikt; die op dit moment 61 miljoen volwassenen telt. In veel lidstaten zijn er enkel initiatieven op kleine schaal die bovendien afhankelijk zijn van financiering uit Europese fondsen. Over het geheel genomen is er dus veel meer actie vereist van lidstaten.

Aanbeveling

Het uitgangspunt van de aanbeveling moet daarbij centraal staan; het opzetten van een coherente en strategische langetermijnaanpak.

Urgentie

De snelveranderende arbeidsmarkt, de vraag naar specifieke vaardigheden en de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën - in alle aspecten van het dagelijks leven - geven urgentie aan de noodzaak om mensen op te leiden die geen basisvaardigheden beheersen en geen kwalificatie hebben verworven om hun inzetbaarheid te waarborgen.  
 
Top