Onderzoeken

Nederlands onderwijs neemt een sterke positie in

02 oktober 2018
OESO Education at a Glance | internationale vergelijking onderwijsstelsels
Niet alleen Nederland kampt met kansenongelijkheid in het onderwijs. Ook in andere landen hebben de diploma’s van ouders grote invloed op de school en schoolloopbaan van hun kinderen. Dit blijkt uit de wereldwijde vergelijking van de OESO Education at a Glance. Het centrale thema van de jaarlijkse Education at a Glance rapport 2018 is kansenongelijkheid. 

Voor het eerst is er een internationale vergelijking van onderwijsstelsels op dit terrein. Net als in andere OESO-landen liggen hier voor Nederland grote uitdagingen. De verschillen tussen de landen zijn klein. De ongelijkheid in Nederland is in internationaal perspectief niet opvallend groot. In de OESO-landen zijn de meeste ongelijkheidsverschillen in het hoger onderwijs het gevolg van opstapeling aan ongelijkheid bij iedere eerdere overgang in de onderwijsloopbaan. Kijk voor meer feiten en cijfers op het dasboard gelijke kansen.

In vergelijking met mbo-studenten uit andere OESO-landen blijkt dat de Nederlandse mbo-student vaker voor gezondheidszorg en welzijn kiest en minder voor de technische richting.
Nederland heeft een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. In het hoger onderwijs valt de sterke stijging op van het aandeel internationaal mobiele studenten, zowel inkomend als uitgaand.


Bron

 

 
Top