Onderzoeken

Startmeting Monitor LOB in het vo en mbo

27 september 2018
Stand van zaken loopbaanoriëntatie- en begeleiding in het vo en mbo
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) geeft jongeren meer inzicht in hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Het helpt hen bij het maken van de juiste loopbaankeuzes bij hun studie en op de arbeidsmarkt. Om zicht te krijgen op de stand van zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van de implementatie, verankering en borging van LOB in vo- en mbo-scholen, heeft de stuurgroep van het Expertisepunt LOB VO-MBO gekozen om de Monitor LOB uit te voeren. 

Werkwijze

De startmeting van de Monitor LOB is uitgevoerd in de periode januari tot en met mei 2018. In het najaar van 2019 zal een eindmeting uitgevoerd worden om  zicht te krijgen op de ontwikkelingen die vo-scholen en mbo-instellingen hebben doorgemaakt in de periode januari - mei 2018 (startmeting) tot het najaar van 2019 (eindmeting). De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van lob in de praktijk en van de ondersteuningsbehoefte van professionals op scholen.

Resultaten

De monitor geeft een beeld van de stand van zaken rondom de implementatie, verankering en borging van lob op vo- en mbo-scholen. En inzicht in aandachtspunten voor de doorontwikkeling van LOB voor zowel het Expertisepunt als voor de scholen in het vo en mbo.

Van de startmeting zijn drie versies beschikbaar:
  

Acties

De MBO Raad en VO-raad gaan in een later stadium bepalen welke acties aan de hand van de bevindingen uit de monitor nodig zijn.


Bron 
Top