Onderzoeken

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

06 augustus 2018
Private opleidersmarkt volop in ontwikkeling

De private opleidersmarkt toont een stabiele omzet van € 3,1 - € 3,4 miljard in een markt die volop in beweging is. Dit blijkt uit de derde Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving op 12 juni 2018 het eerste exemplaar van deze marktmonitor uit handen van Hans Hillen (voorzitter NRTO).

Bij de in ontvangstname van de marktmonitor gaf de minister aan het te waarderen dat de sector elke drie jaar een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt de ontwikkelingen binnen de branche in kaart te brengen. Opvallend vond zij de groei van het aanbod van kortere opleidingstrajecten.

Verdere verschuiving naar gecombineerde vormen van opleiden

Het aantal opleiders is met 10% gedaald ten opzichte van 2014. Vooral bedrijven met een kleinere bedrijfsomvang hebben de sector verlaten waardoor opleiders met een grotere omvang een relatief groter marktaandeel hebben. Er is een verdere verschuiving waarneembaar van contactonderwijs naar gecombineerde vormen, zoals een deel online en een deel klassikaal. Daarmee komen de verwachtingen van 2014 uit.

Korte opleidingen winnen marktaandeel

'Het zijn met name korte opleidingen met een duur van maximaal vijf dagen en opleidingen die zich zich richten op een branche- of beroepscertificaat die marktaandeel winnen. Uit alles blijkt dat er efficiënt en effectief wordt opgeleid door private opleiders. Zowel qua duur als de vorm; klassikaal, online of een combinatie’, aldus Ria van ’t Klooster (directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding NRTO). Het is duidelijk dat de private opleiders onmisbaar zijn bij een leven lang leren. ‘Zij bewegen mee met wat werkgevers en werknemers willen. Het is een markt die volop in ontwikkeling is.’

 

 
Top