Onderzoeken

Onderzoek naar kwaliteit en instroom studenten bij clustering opleidingen

16 april 2018
Regionale samenwerking mbo-instellingen en branches

Meerdere brancheorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen om de kwaliteit van de opleidingen en de instroom van studenten te verbeteren.


Dit was aanleiding voor het Ministerie van OCW het CMMBO te vragen een themaonderzoek uit te voeren naar de regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches.


De evaluatie van de Truck Academy’s: een initiatief van BOVAG om opleidingen bedrijfsautotechniek te concentreren, is leidraad geweest voor het onderzoek dat een aantal werkende principes over samenwerking in kaart heeft gebracht.


De CMMBO adviseert de minister om de rapportage onder de aandacht te brengen van SBB en het daarin vertegenwoordigde onderwijsveld en bedrijfsleven.


Bron: CMMBO
 

 
Top