Onderzoeken

Dashboard Jongeren in een kwetsbare positie

24 maart 2018
2014-2015

Het dashboard toont de ontwikkeling van het cohort van jongeren dat in 2011 een kwetsbare overstap maakte naar de regio. In dit dashboard zijn de jongeren in een kwetsbare positie afgebakend op basis van:

  • vooropleiding;
  • overstap naar het mbo (niveau 1 of 2);
  • voortijdig schoolverlaten.


Deze gegevens leiden tot negen gedefinieerde kwetsbare overstapgroepen, die gevolgd worden per RMC-regio en door de tijd.


Het dasboard is ontwikkeld op basis van de aangevulde cijfers uit 2010/2011 met het vorig jaar gepubliceerde onderzoek.         

 

Het dasboard bestaat uit zes tabbladen:

  1. Opbouw kwetsbare groepen
  2. Vergelijk kwetsbare groepen tussen regio's
  3. Vergelijk ontwikkeling kwetsbare groepen tussen regio's
  4. Vergelijk ontwikkeling kwetsbare groepen binnen een regio
  5. Situatie na vier jaar (2015)
  6. Toelichting cijfers.


Het dashboard is ontwikkeld door CBS in opdracht van het ministerie van OCW.
 

 
Top