Onderzoeken

Insights into skill shortages and skill mismatch

07 maart 2018
Aanpakken mismatch arbeidsmarkt vergt andere houding beleidsmakers

Deze publicatie concentreert zich op de mismatch van vaardigheden. Een onderwerp dat de afgelopen jaren voor beleidsmakers van kritisch belang is.


Een tekort aan vaardigheden en het niet combineren van vaardigheden zijn belangrijke zorgen voor beleidsmakers. Dit rapport roept beleidsmakers op om een ​​andere mindset aan te nemen voor het aanpakken van mismatch op het gebied van vaardigheden, gericht op duurzame toepassing en een leven lang leren.

De huidige mismatch in vaardigheden op de arbeidsmarkt kan volgens Cedefop worden opgelost door een systeem te creëren waarin mensen zich continu ontwikkelen en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Beleidsmakers moeten volgens Cedefop hun visie op de vaardigheden-mismatch veranderen en inzetten op leven lang leren en erkenning van non-formele competenties.


Beleid dat continue ontwikkeling werknemers stimuleert
Beleidsmakers moeten de vaardigheden-mismatch anders benaderen: in plaats van de focus te leggen op een specifiek tekort aan bepaalde vaardigheden, is een systeem nodig waarbij mensen zich continu ontwikkelen en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. Dit beargumenteert Cedefop in het rapport Insights into skill shortages and skill mismatch(link is external). Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van mensen met de juiste vaardigheden, maar tegelijkertijd zijn er veel volwassenen overgekwalificeerd voor hun baan. Om dit op te lossen, moet er meer aandacht komen voor investeren in leven lang leren. Ook moeten beleidsmakers goed kijken hoe onderwijs het beste kan inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Tevens moet er meer worden ingezet op beleid om mensen beter te matchen met banen waar hun vaardigheden kunnen worden benut.
Nederland komt overigens goed uit het rapport vergeleken met andere EU-landen. Zo is het een van de landen waarbij minder dan 20% van de werkgevers moeite heeft met het vinden van personeel met de juiste vaardigheden. Cedefop laat zien dat dit onder andere komt doordat werkgevers in Nederland energie steken in het aantrekken van talent en onderhouden en ontwikkelen van vaardigheden van werknemers.
 
Erkenning van non-formele vaardigheden
Veel mensen hebben relevante competenties ontwikkeld, maar hebben hier geen formele kwalificatie voor, waardoor deze vaak ongezien en onbenut blijven. Zo heeft 86% van de werknemers meer non-formele vaardigheden ontwikkeld naast de functievereisten van hun huidige baan. Cedefop roept daarom Europese beleidsmakers vaart te maken met het opzetten en implementeren van een systeem van het erkennen en valideren van non-formele vaardigheden.

Context
Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van Cedefop’s European Skills and Job survey dat is ingevuld door zo’n 49.000 Europese werknemers. Vaardigheden-mismatch is een groeiend probleem voor beleidsmakers en werkgevers door de snel veranderende arbeidsmarkt. Onlangs presenteerde de Commissie verscheidene initiatieven voor het ontwikkelen van sleutelvaardigheden.

 

 
Top