Onderzoeken

Overzicht opleidingen voor loopbaanprofessionals

04 december 2017
Opleidingen in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.

Vanwege de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving is het van belang dat ook LOB-coördinatoren, decanen, mentoren en docenten zich verder professionaliseren. Zij zijn dan beter in staat studenten te begeleiden en voor te bereiden op de vraag van de arbeidsmarkt.


Euroguidance Nederland heeft in overleg met het ministerie van OCW (directie mbo) het opleidingenoverzicht gemaakt. In het overzicht vindt je de belangrijkste opleidingen voor loopbaanprofessionals bij aanvang van het schooljaar 2017-2018. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen initiële en post-initiële opleidingen.

Alleen opleidingen die én specifiek zijn voor deze loopbaanprofessionals én een open inschrijving kennen, zijn in het overzicht opgenomen.


Download hier het overzicht.


Het Expertisepunt LOB is gevraagd het overzicht te publiceren en te beheren. Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met expertisepuntlob@mbodiensten.nl. Meer informatie vind je hier.
 

 
Top