Onderzoeken

Onderwijs- en Opleidingsmonitor 2017

16 november 2017
Nederland scoort goed op het gebied van onderwijs en opleiding in vergelijking met andere EU-landen.

De jaarlijkse Onderwijs en Opleidingsmonitor evalueert de onderwijs- en opleidingssystemen in Europa als geheel en publiceert ook voor elk land individuele verslagen. Het centrale thema is dit jaar ‘ongelijkheid'.


Enkele feiten en cijfers:

  • het aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs is gestegen;
  • het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald;
  • Nederlandse jongeren scoren minder op basisvaardigheden;
  • 'ongelijkheid' blijft een aandachtspunt in het Europese onderwijslandschap.


Uit de Nederlandse rapportage blijkt dat het mbo goed presteert en sterke banden heeft met de arbeidsmarkt. Het aandeel studenten in het hoger secundair onderwijs (ISCED 3) binnen beroepsonderwijs en -opleiding stond in Nederland op 68,5 % in 2015, ruim boven het EU-gemiddelde van 47,3 %. Ook de arbeidsparticipatie van pas afgestudeerden in het beroepsonderwijs lag in 2016 met 86,7 % boven het EU-gemiddelde van 75%. 

 
Top