Onderzoeken

Investeren in vaardigheden van lageropgeleiden loont

08 augustus 2017
Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Het onderzoeksrapport van Cedefop analyseert de trends in de vaardigheden van laagopgeleiden, evenals de kenmerken en risico's om laaggeschoold te zijn.

Een van de voornaamste bevindingen is dat investeringen in de vaardigheden van lager opgeleiden zowel loont voor de persoon, de werkgever als voor de economie als geheel.


Het belang van deskundig menselijk kapitaal voor economische en sociale ontwikkeling is al lang erkend. Er is ook een brede consensus over de kwetsbaarheid van laaggeschoolden. De aanbeveling Upskilling pathways heeft als doel om vaardigheden van laag opgeleide volwassenen te verbeteren. Dit is een van de belangrijkste speerpunten van het Europese initiatief New Skills Agenda for Europe.


Het onderzoek was gericht op de omvang, kenmerken en economische en sociale kosten van laaggeschoolde volwassenen in de Europese Unie.
 

 
Top