Onderzoeken

Onderzoek mismatch onderwijs en arbeidsmarkt Haagse jongeren

17 juli 2017
Eindrapport Panteia

De werkloosheid in Den Haag is fors hoger dan in de rest van Nederland. Dat geldt zeker ook voor de Haagse jongeren. Een groot aantal jongeren in Den Haag kiest een opleiding waarnaar, vanuit Haagse werkgevers, geen of weinig vraag is.


Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op een goede aansluiting tussen de Haagse opleidingen en de vraag naar opgeleide arbeidskrachten. Bij de keuze voor het volgen van een opleiding wordt onvoldoende gekeken naar wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen veel gediplomeerde starters geen werk vinden. Een bijkomend effect is dat bedrijven hun vacatures niet vervuld krijgen door arbeidskrachten met een geschikte opleiding.Panteia heeft in opdracht van gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar de motieven waarop jongeren hun opleidingskeuze baseren.


 
Top