Onderzoeken

European inventory on validation of non-formal and informal learning

03 mei 2017
2016 update

Europese inventarisatie over validatie van niet-formeel en informeel leren.

In dit rapport wordt de huidige situatie van validering in alle onderzochte landen samengevat en is verslag gedaan over de voortgang in relatie tot de doelstellingen van de Aanbeveling van de Raad (2012). In deze aanbeveling worden de Europese lidstaten aangemoedigd om in 2018 nationale regelingen voor validatie van niet-formeel en informeel leren in te voeren.


Hiermee kan de individu zijn waarde aantonen van zijn of haar kennis, vaardigheden en/of competenties die zijn verworven buiten het formele onderwijs, bijvoorbeeld op het werk, tijdens vrijwilligerswerk en in de priveomgeving.Naast de herziene Europese richtsnoeren voor validering is deze inventarisatie een instrument om de Europese lidstaten te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van afspraken in het kader van validering en kunnen ook gebieden worden geïdentificeerd die de komende jaren meer aandacht nodig hebben.
 

 
Top