Onderzoeken

Behoeftenonderzoek raamwerk voor loopbaanprofessionals

16 februari 2016
Onderzoek naar mogelijkheden en draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van een raamwerk voor loopbaanprofessionals.
In 2015 heeft Euroguidance Nederland hiervoor verschillende activiteiten uitgevoerd.

 

In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor loopbaanbeleid en het professionaliseren van loopbaanbegeleiders binnen scholen en door overheid bekostigde arbeidsmarkttoeleiders. Dit was de aanleiding voor het verkennen van mogelijkheden en draagvlak voor een raamwerk voor loopbaanprofessionals. 

Kwaliteitsstandaarden
De verschillende partijen hanteren hun eigen kwaliteitsstandaarden. Ook op Europees niveau is er aandacht voor kwaliteitsstandaarden voor loopbaanprofessionals. Tevens zijn er in Nederland verschillende opleidingen en nascholingen voor loopbaanprofessionals, waarbij de inhoud van dergelijke scholingstrajecten niet altijd transparant zijn ten aanzien van kwaliteitsdoelstellingen en zijn de opleidingen niet (optimaal) op elkaar afgestemd.


Lees meer over de resultaten van het behoefteonderzoek.

Lees ook meer over de veldraadpleging waar de (on)mogelijkheden voor het ontwikkelen van een raamwerk voor loopbaanprofessionals centraal stonden. Deze veldraadpleging vond plaats op 30 juni 2015. 

 
Top