GOAL

Programme
Erasmus+ | European Policy Experimentation (KA3) 2015-2018
Year
2015
Coordinator
Department of Education and Training (BE)
Partner countries
Belgium (Flanders), Czech Republic, Iceland, the Netherlands, Lithuania, Slovenia, Turkey, United Kingdom
Project website
http://www.projectgoal.eu/
Guidance and Orientation for Adult Learners

Ontwikkeling en verbetering van leerloopbaanbegeleiding laaggeschoolde volwassenen.


Tijdens het driejarig project Erasmus+ GOAL (Guidance and Orientation of Adult Learners) zijn op beleidsniveau de handen ineengeslagen om het aandeel van laagopgeleide volwassenen te verkleinen. Het project ging in 2015 van start en werd op 19 januari jl. met een slotconferentie afgesloten.


Projectdoelen

Het vergroten van de participatie van laaggeschoolden in de volwasseneneducatie en het verbeteren van hun slagingskansen via begeleiding, waren de hoofddoelen van het project. Over de grenzen heen zijn ideeën opgedaan, goede praktijken uitgewisseld en zijn nieuwe begeleidingstools ontwikkeld en getest. 

Beleidsmakers en andere belangrijke stakeholders uit acht verschillende partnerlanden waren hierbij betrokken waaronder Stichting Lezen en Schrijven en het Ministerie van OCW vanuit Nederland.


Projectresultaten

Bekijk de projectresultaten op de disseminatiewebsite https://adultguidance.eu/. De resultaten zijn te raadplegen per thema. Naast een cross-country-evaluatie, waarin de resultaten van alle zes landen zijn gecombineerd, zijn ook de landspecifieke evaluatieresultaten te downloaden. Aanbevelingen voor beleid en praktijk complementeren het geheel. De Nederlandse onderzoeksresultaten vind je hier.


Slotconferentie ''Guidance and Counselling for low educated adults: from practice to policy', 17-18 januari 2018

Het GOAL-projectteam verwelkomde ongeveer 90 deelnemers uit heel Europa voor zijn tweedaagse slotconferentie. Deze conferentie presenteerde de cross-country-bevindingen van het GOAL-project. Beleidsmakers en praktijkmensen uit heel Europa ontdekten de lessen uit het GOAL-project en bespraken de beleidsaanbevelingen die uit de experimenten naar voren kwamen.


Lees meer in het verslag van de conferentie met samenvattingen en dia's van de gastpresentaties, de belangrijkste bevindingen van de GOAL-evaluatie en rapporten van de parallelle sessies.Leerloopbaanbegeleiding: hoe werkt dat in de praktijk? Wat is de meerwaarde voor andere dienstverleningen?

Op basis van de blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding, dat is ontwikkeld binnen het GOAL Adviescomité, werd een panelgesprek gehouden met lokale projectpartners, onderwijskoepels en andere stakeholders. 


Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egzon Peci, egzon@lezenenschrijven.nl.

Categorie
jongeren, migranten, volwassenen
 
Top