Publicaties

Loopbaanprofessionals: wie zijn ze en wat doen ze?

20 april 2020
15 loopbaanportretten vanuit vmbo, havo, vwo en mbo. Met deze brochure brengen we de veelheid aan rollen, taken en contexten van loopbaanprofessionals in het onderwijs in beeld.
Veel scholen hebben al een goed ontwikkeld loopbaanbeleid en -praktijk,
andere scholen zijn hier pas recent mee gestart. LOB is sinds kort voor
vmbo en mbo verplicht in het curriculum. En voor havo en vwo is er weliswaar
een inspanningsverplichting, maar deze wordt niet specifiek vastgelegd. Ook
is er geen bachelor of master die tot loopbaanadviseur of decaan opleidt.

In deze brochure kijken we over de schouder van drie onderwijsinstellingen:
Terra Oldekerk in de provincie Groningen, het Heerbeeck College in Best en
ROC De Leijgraaf in Veghel. Zij openden hun deuren voor ons en lieten zien
op welke manier LOB een rol speelt op en rondom de school. Aan de hand
van gesprekken met zowel docenten en mentoren, studieloopbegeleiders
en decanen, schoolleiders en beleidsmakers, als leerlingen, krijgen we een
beeld van de diversiteit aan rollen en taken binnen LOB.

Vanuit Euroguidance en het Expertisepunt LOB vinden we dat er meer
structurele aandacht voor LOB mag komen. We werken samen om scholen
te inspireren en te activeren om LOB verder op de kaart te zetten. De interviews
met de loopbaanprofessionals op Terra Oldekerk, het Heerbeeck College
en ROC De Leijgraaf - en gesprekken met vertegenwoordigers van het Landelijk
Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en jongerenorganisatie JOB - zijn een
illustratie van hoe LOB momenteel wordt ingevuld. De portretten dienen ter
inspiratie en kunnen scholen ook een positieve impuls geven. We hopen dat
deze illustraties het gesprek op gang brengen over waar we staan met LOB,
waar we willen staan en welke stappen we nog kunnen en moeten zetten.

Klik op onderstaande afbeelding om de brochure te lezen.
 
Top