Publicaties

De veranderende rol van de docent bij LOB: match of mismatch?

05 augustus 2019
Onderzoeksresultaten opleidingsaanbod LOB van tweedegraads lerarenopleidingenJongeren komen terecht op een dynamische arbeidsmarkt, die een bepaalde wendbaarheid van hen vraagt. Het is daarom essentieel dat zij leren hoe ze keuzes kunnen maken. Hiervoor is een begeleidende rol weggelegd voor (vak)docenten. Deze (startende tweedegraads) docenten moeten dan ook over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om jongeren hierin te begeleiden (Rijksoverheid, 2016).

 

Match of mismatch?

Loes Evers onderzocht in hoeverre docenten binnen hun tweedegraads opleiding worden toegerust om loopbaanoriëntatie en begeleiding  te geven. En in hoeverre hun werkomgeving ondersteuning biedt om LOB ook daadwerkelijk volgens het raamwerk te geven. In het raamwerk staan rolbeschrijvingen en de bijbehorende (en gewenste) deskundigheid van professionals in het onderwijs omschreven.

Twee deelvragen stonden in het onderzoek centraal:

  1.  In hoeverre sluit het verkregen onderwijs in LOB van de startende tweedegraads docent aan bij het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren en in hoeverre is dit noodzakelijk (Euroguidance, 2017)?
  2. In hoeverre ervaren startende docenten dat hun werkomgeving ondersteuning biedt om LOB te geven volgens het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren (Euroguidance, 2017)? 

Onderzoeksresultaten

Thesis
De resultaten van het kwalitatieve onderzoek lees je in de bachelorthesis: Het opleidingsaanbod LOB van tweedegraads lerarenopleidingen en de veranderende rol van de docent bij LOB: match of mismatch? Het onderzoek is door Loes Evers uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de afronding van de opleiding Human Resource management met als uitstroomrichting Human Talent Development.


Webinar
De resultaten van het kwalitatieve onderzoek van Loes Evers worden ook gepresenteerd tijdens het webinar op 3 oktober a.s. Meer weten over de voorbereiding van startende docenten op hun rol bij loopbaanoriëntatie en begeleiding van jongeren? Neem dan deel aan het gratis webinar!


 
Top