Instrumenten

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Een servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen.


Het document is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen, met ondersteuning van MBO Raad, VO-raad en OCW.

Het raamwerk heeft geen verplichtend karakter en ondersteunt de volgende doelen:

  • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren binnen de scholen.
  • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie: verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
  • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld.
  • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.Download hier het servicedocument of de folder over het Loopbaanraamwerk.


Referenties

Het servicedocument is opgesteld op basis van publicaties uit wetenschap en praktijk.

Deze publicaties zijn tevens als download in het servicedocument toegevoegd:
A = Qualifications file for upper secondary vocational education teachers
B = Career education and guidance: professional development in all its shapes and sizes
C = Netherlands Association of Career Guidance Professionals requirements
D = Generic Knowledge Base for grade-two teacher training programmes and addendum
E = Proposal to readjust the standards of teaching competence (Onderwijscoöperatie cooperative)
F = NICE framework
G = Programme Recognition Framework: Guidance Counselling (Ireland)
H = Panorama – Professionalising Career Guidance
I = Basic teaching qualifications (BTQ) of the Association of Universities in the Netherlands (2008)
J = Saxion's study career counselling philosophy and requirements (April 2014)
K = University job classification system (UFO) profile for study advisers
L = UFO-profiel studieadviseur universitair


 
Top