document

Synthesis papers ICCDPP symposium Noorwegen 2019

Samenvatting van de thema's op basis van de 34 landenrapporten

Tijdens het ICCDPP symposium in Tromsø (17-20 juni 2019) staan vier thema's centraal. De deelnemende landen hebben een landenrapport geschreven waarin zij de aanpak en visie van hun land op de betreffende thema's uiteenzetten. Per thema is een artikel geschreven op basis van de landenrapporten.  

Thema #1: Context en uitdagingen voor het loopbaanontwikkelingsbeleid

In het artikel wordt ingegaan op de context en uitdagingen voor loopbaanontwikkelingsbeleid van de deelnemende landen, zoals:

  1. De belangrijkste politieke, sociale, economische en technologische kwesties die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van mensen in de deelnemende landen.
  2. De beleidsbelangstelling voor loopbaanontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op de vraag of en waarom de beleidsbelangstelling in de deelnemende landen toeneemt, afneemt of gelijk blijft.
  3. Rollen waarin loopbaandiensten en -ontwikkelingsprogramma’s een rol spelen bij de aanpak van de contextuele kwesties.
Lees de gehele samenvatting.

Thema #2: Doelstellingen voor en toegang tot loopbaandiensten en -ontwikkeling

Loopbaanbegeleiding wordt door de meeste van deelnemende landen gezien als een beleidsinstrument. Een instrument die de realisatie van een breed scala aan sociale beleidsdoelstellingen voor verschillende segmenten van de bevolking ondersteunt:

  • Voor jongeren betreft het vooral de voorbereiding op werk en succesvolle overgangen van onderwijs of opleiding naar werk.
  • Voor volwassenen gaat het om bij- en omscholing, werkgelegenheid en inzetbaarheid, en het managen van verschillende overgangen op de arbeidsmarkt.
  • Voor werkgevers gaat het over het aanpakken van tekorten aan vaardigheden en het aanpassingsvermogen van de werknemers.
  • Voor de onderwijsstelsels wordt het vooral gezien als een manier om de efficiëntie en effectiviteit, het behoud, de prestaties en de vooruitgang van studenten te verbeteren.
  • Voor kwetsbare groepen heeft het vooral betrekking op sociale mobiliteit door onderwijs en arbeidsparticipatie.

Lees de gehele samenvatting.

Thema #3: Integratie van loopbaanontwikkeling in de bredere samenleving

Loopbaanontwikkeling bestaat in een waaier van contexten voor verschillende doelstellingen. In de verschillende landen blijft het ministerie van onderwijs volledig gescheiden van de ministeries van Werkgelegenheid of Arbeid. Dit geldt ook voor universiteiten en hogescholen in de meeste landen. Het realiseren van een transparant en toegankelijk systeem voor een levenslange loopbaanontwikkeling wordt daardoor zeer moeilijk en is in feite nog niet volledig door één enkel land gerealiseerd.

De meest voorkomende vorm van sectoroverschrijdende samenwerking is de nationale fora. Er zijn veel indrukwekkende voorbeelden van fora die door veel ministeries heen lopen en enkele voorbeelden van forums die worden geëvalueerd op impact en effectiviteit. Er zijn ook leiderschapsinitiatieven binnen de sector van de loopbaanontwikkeling zelf, waarvan sommige steeds meer bekendheid en erkenning krijgen en door ministeries en regeringen worden opgeroepen om bij te dragen aan beleidsdiscussies en actieplannen.

Er wordt binnen de sector van de loopbaanontwikkeling meer aandacht besteedt aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. De professionele identiteit van beroepsbeoefenaren op het gebied van loopbaanontwikkeling en de erkenning van hun gespecialiseerde expertise, die zich onderscheidt van andere ondersteunende beroepen, blijft in veel landen een uitdaging.

Lees de gehele samenvatting.


Thema #4: Toonaangevende innovatieve verandering voor de toekomst

Dit artikel vat samen hoe landen die deelnemen aan het ICCDPP symposium innoveren en zich bezighouden met veranderingen in de praktijk en het beleid inzake loopbaanontwikkeling. Sommige innovaties hebben betrekking op de ontwikkeling en implementatie van beleid op loopbaanbegeleiding, terwijl andere zich richten op nieuwe manieren om de loopbaanontwikkelingsdiensten en -innovaties te ontwerpen en te organiseren.

Lees de gehele samenvatting.

Terug naar ICCDPP International symposium 2019 | career development and public policy


Communique

Een van de resultaten van het symposium is het Communiqué loopbaanontwikkeling en overheidsbeleid met de belangrijkste aanbevelingen. Het Communiqué is samengesteld door de deelnemende vertegenwoordigers van 33 landen. Zij gingen tijdens het symposium met elkaar in gesprek over effectieve beleidsmaatregelen en goede praktijken aan de hand van de vier bovengenoemde thema's.  

  

 
Top