document

Ondersteuning Europese beleidsdoelen: netwerken & instrumenten

Voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid.

Europa 2020-doelstellingen

New skills for new jobs


Netwerken

EURES Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit met toegang tot 26 landen.  
Eurodesk Europees informatienetwerk voor jongeren.

 

 

Europe Direct

Informatienetwerk over de Europese Unie. Informatie over Europese wet- en regelgeving, onderzoeken en onderwerpen waar de EU zich mee bezighoudt.


 


Eurydice Een netwerk voor verzameling, verwerking, analyse en verspreiding van betrouwbare en eenvoudig toegankelijke informatie over onderwijssystemen en –beleid in Europa.

 


NARIC Vergelijk van kwalificaties voor werken of studeren in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  


Instrumenten

ECVETEuropees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. 
ESCOOverzicht van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector. 
EQF Europees kwalificatieraamwerk: voor het vergelijken van verschillende EU-onderwijssystemen.

 


Europass

Werken, studeren, stagelopen: met Europass laat je zien wat je kan.

 


IDW Internationale diplomawaardering. Informatie over wat jouw diploma in het buitenland waard is.

 


     
 
Top