Onderzoeken

Insights into skill shortages and skill mismatch

07 maart 2018
Publicatie Cedefop | Europese onderzoek naar vaardigheden en banen

Deze publicatie concentreert zich op de mismatch van vaardigheden. Een onderwerp dat de afgelopen jaren voor beleidsmakers van kritisch belang is.


Een tekort aan vaardigheden en het niet combineren van vaardigheden zijn belangrijke zorgen voor beleidsmakers. Dit rapport roept beleidsmakers op om een ​​andere mindset aan te nemen voor het aanpakken van mismatch op het gebied van vaardigheden, gericht op duurzame toepassing en een leven lang leren.


 
Top